За перспективата 2018-02-02T08:46:48+00:00
Какви правила трябва да се дадат на младите живописци
,, … ако искаш да се качиш на едно високо здание, трябва да се качваш стъпало по стъпало, иначе ще бъде невъзможно да стигнеш на височината му. Ако искаш да имаш истинско знание за формите на нещата, ще почнеш с техните малки части и няма да отидеш при втората, ако най-напред в паметта и практиката си не си изучил първата. И ако постъпваш по друг начин, ще прахосаш много време или много ще продължиш учението. И помни най-напред да научиш прилежанието, а после ловкостта.“
Леонардо да Винчи 
Трактат за живописта
Вярното построяване на фигурите, предметите, сградите и обектите в една картина, както и изграждането на пространството в дълбочина, трудно може да бъде постигнато само чрез стихийно-емоционална артистичност. За добрия резултат е необходима добра научна подготовка. Необходими са знания, необходима е система за прилагането на тези знания. Нужен е алгоритъм. Част от този алгоритъм е перспективата – линейна и въздушна.
 И така, когато започнете да изучавате основните правила и да прилагате наученото в работата си, ще можете да изобразявате все по-вярно и точно формите и обемите, както и пространството във и около тях. Различните предмети и фигурите в натюрмортите, улиците и сградите в пейзажите, лицата и хората във вашите рисунки ще стават все по-реалистични и убедителни. Именно убедителни. Линейната и въздушната перспектива не само могат да придават на една рисунка реалистичност, детайлност и материалност, каквито има и във фотографията, но могат да постигат и много повече. Могат, освен всичко това, да направят образа вълнуващ.