Изготвяне на портфолио

На първо място трябва да кажем, че едно портфолио не се изготвя за два или три месеца. То предстявлява колекция от най-добрите работи, представящи по един възможно най-пълен начин качествата, знанията, степента на подготовка, уменията, интересите и търсенията на кандидатите в техния избор. А това означава, че подборът се прави между работи, които са създадени през последните две, а понякога три или повече години. Защото всичко това, ако го има, ще носи белега на устойчивия интерес и желание за развитие и реализация в избраната посока. Това ще говори за висока степен на мотивация у кандидата.
А най-добрите университети искат да работят с най-добрите и мотивирани кандидати. И колкото е по-напред в топ класациите един университет, толкова повече са завишени изискванията към кандидат-студентите. Затова в някои университети могат да приемат с портфолио, включващо 8 – 10 рисунки, но в други изискванията са за 30 до 50 работи.
By | 2018-01-24T10:43:43+00:00 октомври 22nd, 2017|Публикации|