Кандидат-студенти


Уроците по рисуване за кандидат-студенти са съобразени с условията и отговарят на изискванията за прием в различните висши учебни заведения

||Кандидат студенти
Кандидат студенти 2018-01-12T12:03:44+00:00

Подготовка за кандидат-студенти

Подготовката за кандидат-студенти е съобразена с условията и отговаря на изискванията за прием в различните висши учебни заведения,в които ще кандидатстват учениците:

  • Национална художествена академия- НХА

  • Университет по архитектура строителство и геодезия УАСГ

  • Нов български университет НБУ

  • Технически университет ТУ и др.

Това включва:

  • рисуване на жив модел (осигурен от студиото)

  • рисуване на натюрморт

  • рисуване на стереометрични тела

  • рисуване на архитектурни форми или детайли

  • подготовка по композиция според спецификата на изпитите за различните специалности в НХА,УАСГ,ТУ и тн.

  • изготвяне на портфолио за онези специалности,за които е необходими предтавянето на портфолио при събеседване с комисия.

 За желаещите да учат в чужбина предлагаме цялостна обща подготовка в рисуването по натура, по въображение, по зададена тема.

Изготвяне на оригинално портфолио по индивидуална за всеки ученик програма

…Благодаря Ви за прекрасните моменти, за шантавите изненади и най-вече за честността…

Ивета, Неви и Ивана