Кандидатстване след 7ми клас


Уроци по рисуване за кандидатстващите за художествената гимназия

||Кандидатстване след 7ми клас
Кандидатстване след 7ми клас 2018-01-22T16:02:53+00:00

Канидадатсване
след 7ми клас

Подготовка за приемните изпити по рисуване след 7ми клас в училищата по изкуства и гимназиите с паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство.

  • Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“;

  • Националната гимназия за приложни изкуства „Св.Лука“;

  • Националната гимназия по полиграфия и фотография;

Подготовката включва:

Рисуване по натура (натюрморт) с молив.

  • изучаване на етапите в учебната рисунка;

  • изучаване на линейната перспектива;

  • изучаване на въздушната перспектива;

  • методи на моделиране на формите;

  • материалност и пространственост в рисунката, начини на постигане;

Фигурална композиция

  • изучаване на видовете композиции;

  • изучаване на различните техники за изграждане на композиция – графична, живописна, смесена техника;

Цветознаниие

Запознаване с различните художествени материали, инструменти и пособия и професионалната работа с тях.

Индивидуален подход.

Ние в Арт-студио CotColor&Co.държим на това всеки един наш ученик да получи нужното внимание и професионално отношение.Затова работим с малки групи (до 6 човека) като за всеки ученик се изготвя индивидуален план за работа.

Часовете за работа в студиото се съобразяват със смените на ученика и са по съвместно изготвен график за месеца.Всяко едно занятие е с продължителност от 3 часа (астрономически) в професионално ателие с приятна и творческа атмосфера.